Java nullist

Remote - 30.01.2021

Liitu IT-alaga, alustades oma seiklust populaarseima programmeerimiskeele õppimisega. Tänu praktilisele kursusele ja meie toetusele töö leidmisel muudad oma elu vaevalt paari kuuga!

Miks tasub valida just see kursus?

Java on kõige nõutavam tööandjate poolt ja populaarseim programmeerijate seas.

Algajasõbralik

Selged ja arusaadavad käsud ja juurdepääs koodi valmisfragmentidele teistelt veebiarendajatelt (säästad aega!).

Populaarsuselt Nr 1

Google, Amazon, YouTube, Ebay, Twitter kasutavad Javat, luues tarkvara arvutitele ja mobiilseadmetele.

Kogukond

Tohutu Java programmeerijate kogukond tähendab, et lihtne on leida abi ja juurdepääsu käsiraamatutele.

Akademia SDA OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise

Mis on kaugõpe?

SDA inIT® meetodi tutvustus Teame, et kogenud programmeerija pakutav tugi on õppimisprotsessi kõige olulisem osa. Just seetõttu hõlmavad meie kaugõppe kursusest 73% seansid koolitajaga.

Reaalajas õpikoda – kaugõppe seansid koos koolitajaga

Neid loenguid antakse virtuaalses klassiruumis, kus teil on võimalus saada kontakt nii koolitaja kui ka terve õpperühmaga. Seansi käigus tutvustab koolitaja samm haaval uusi teemasid ja vastab teie küsimustele.

Õpitut kinnistav õpikoda koos koolitajaga

Kas teil on täiendavaid küsimusi? Kas soovite rohkem õppida? Kursuse ajakava sisaldab koolitaja järelvalvel korraldatavaid õpitut kinnistavaid õpikodasid, kus saate õpitut materjali üle vaadata ja midagi juurde õppida.

Koolitusseanss

Õppetunnid, mis leiavad aset pärast reaalajas toimunud õpikoda või otsekodeerimist, mille käigus lahendate meie määratud ülesandeid. Koolitaja abistab teid kogu seansi käigus.

Individuaalne õpe

Reaalajas õpikoja käigus määratud materjaliga tehtavale individuaaltööle määratud aeg. Õppetöö lihtsustamiseks pakume teile avatud ruumi, kus kogu ülejäänud õpperühmaga suhelda.

Reaalajas kodeerimine – koodi koos kirjutamine

Õppige koolitaja abil reaalajas kaugseansside käigus programmeerima. Koolitaja kontrollib koodi ja annab juhiseid.

Paketid SDA-s

Teile saadetakse SDA tehnilise juhi koostatud töövihik. See sisaldab näiteid, ülesandeid ja lisateavet Java tehnoloogia mõistmise ja praktilise kasutamise mõistmiseks.

Need praktilised õpikojad on mõeldud rühmale kaugõppe pakkumiseks. Kursuse käigus tutvustab koolitaja osalejatele kursuse õppekavas sisalduvat materjali.

Loenguid viiakse läbi kuni 20. inimesest koosnevatele rühmadele.

Koolitajaga koos läbiviidud seansside käigus tutvub osaleja õppematerjaliga ja koduste töödega ning tal on võimalus koolitajaga reaalajas konsulteerida.

Üksikseanss on aeg, mil osaleja jätkab SDA raames määratud ülesannete täitmist niinimetatud avatud klassiruumis individuaalselt (koolitajata).

Õpitut kinnistava õpikoja käigus kontrollib koolitaja kursuse käigus läbitud materjali põhiteemasid. Nii võimaldatakse osalejatel jätkata õppimist täiendavatel teemadel pärast põhiteadmiste kinnistamist.

Lisaks saate ligipääsu sidusmaterjalile, mis aitab hankida teoreetilisi teadmisi valitud lisateemadel programmeerimise kohta.

Eksam võimaldab teil saada kokkuvõte oma kursuse jooksul omandatud teadmistest

Kursuse läbimisel saate tunnistuse, mis kinnitab kursusel osalemist (võtsite osa minimaalselt 60% õppetööst). Lisaks sisaldab see teavet meie akadeemia kui kursuse läbiviija kohta.

SDA tunnistus tõendab, et läbisite kursuse ja saite sealt programmeerijana töötamiseks vajalikud teadmised. Meie tunnistust tunnustavad IT-ettevõtted nii Poolas kui Euroopas.

Pakett Karjäär IT-valdkonnas sisaldab teadmistepaketi kõiki komponente.

Kursuse käigus saate selgeks, millal loob „rohelise tabaluku“ sümbol illusiooni turvalisusest, miks on oluline olla kohvikus pangaga ühenduse loomisel äärmiselt ettevaatlik ja kuidas selle kõigega on seotud eri värvitoonide segamine.

Õpite tundma eri Interneti-rakenduste rünnakute taustaprintsiipi, krüptograafia ja Bitcoini taga oleva plokiahelatehnoloogia põhialuseid ja hakkate mõistma, mis juhtub maailmaga kvantarvutite koidikul.

Tänu sellele kõigele saate oma professionaalse töö käigus IT-ga seotud ohtudest teadlikumaks ja oskate vältida rakenduste loomisel ja testimisel tekkivaid kõige sagedasemaid vigu.

Saate meilt regulaarselt ettevalmistatud vihjetekogumeid. Need räägivad tööturust ja IT-valdkonnas töö leidmiseks vajalikest sammudest.

Meie karjäärinõustaja töötab teiega individuaalselt, vaatab teiega tööpakkumisi ja pakub põhjalikku tuge kogu värbamisprotsessi jooksul.

See kursus annab teile võimaluse osaleda 3,5-tunnistel karjäärinõustaja pakutavatel veebiseminaridell/õpikodadel. Nõustaja tutvustab teile kogu värbamisprotsessi alates CV koostamisest kuni LinkedIn profiili tähtsuseni välja.

Kohtumine koolitajaga, et ette valmistuda oma esimeseks tööintervjuuks. Tänu sellele saate teada, kuidas tööintervjuu välja näeb IT-s ning kuidas seda edukalt läbida!

Teile antakse portfoolio täiendamiseks lisaprojekt.

Karjäär IT-valdkonnas PRO pakett sisaldab teadmiste- ja IT-valdkonna karjääripaketi kõiki komponente.

IT-tööstus on pidevas arengus, millega kaasneb pidev vajadus oma teadmisi täiendada, mistõttu pakume oma õpilastele tasuta juurdepääsu kirjastuse HELION virtuaalsele raamatukogule. See on spetsiaalne platvorm meie õpilastele ja lõpetajatele, kus saate oma teadmisi arendada ja olla veel edukam oma tegemistes. Platvormilt leiate kirjastuse Helion raamatuid, mis on peamiselt programmeerimise teemadel, kuid mitte ainult. Raamatukogule on teil juurdepääs kogu koolituse aja ning lisaks veel 1 aasta peale koolituse läbimist.

Kursus viiakse läbi kaugõppe meetodil. Tunde viib läbi treener grupile kuni 18 inimesest . Selline treeningvorm on kõige tõhusam kuna see ühendab endas nii meeskonnatöö kui ka individuaalse töö koos treeneriga tundide ajal. Osaleja arendab oskusi, mida saab kasutada IT-sektori igapäevatöös. Kursuse raames saab osaleja koolitusmaterjalid. Koolitusmaterjalid koosnevad esitlusest ja teadmistebaasist. Scrum Course valmistub ette tööks agiilse metoodika alal, mis on kõige levinum metoodika IT-sektoris. Lõpetaja saab eraldi tunnistuse kursuse läbimise kohta ja eraldi SDA tunnistuse Scrum’i kursuse kohta. Tunnistus kinnitab tundides osalemist, täpsustab koolituse teema, tundide arvu ja annab teavet koolituse korraldaja kohta. SDA tunnistus väljastatakse elektrooniliselt sertifitseeritud DiplomaSafe platvormi kaudu ning see on eraldi dokument kursuse läbimise tunnistusest, mis kinnitab kursuse läbimist SDA nõutaval tasemel. SDA tunnistuse saamiseks on vajalik osaleda kogu koolitusel ja sooritada lõpueksam.

Teie mentor on inimene, kes on teie juhendaja alates õpingute algusest kuni 3 kuud peale kursuse lõppemist. Koostöö mentoriga hõlmab kolme võtmevaldkonda: Areng, Karjäär ja Edu. “Arenduse” raames soovitab teie mentor regulaarselt SDA raamatukogu raamatuid, tähelepanuväärseid väljaandeid ja teavet valdkonna ürituste, konverentside, koolituste ja veebiseminaride kohta. Pärast koolituse lõppu korraldab teie mentor kolmetunnised individuaalsed kaugkonsultatsioonid treeneriga, kelle käest saate vastused kõigile lisaküsimustele, mis teil on vahepeal tekkinud IT-tööstuse kohta. Koolituse lõpus saate nimekirja treeneritest, kellega saate nõu pidada. Samuti saate teavet nende kättesaadavuse kohta. Juhul, kui osaleja ei kasuta õigust konsultatsioonile, pole tal õigust mingile hüvitisele.

 

“Karjääri” raames loob teie mentor koos teiega ettevõtete nimekirja ja strateegia nendeni jõudmiseks. Ta täpsustab teiega teie CV, kandidaatide profiili ja LinkedIni profiili. Mentor otsib teile töökuulutused, mis vastavad teie pädevusele ja ootustele. Karjääri raames saate vähemalt 10 pakkumist elukoha piirkonnast ja teistest teie poolt märgitud piirkondadest. Samuti saate Progress-kaardi, tänu millele saab mentor teie edusamme tõhusalt jälgida.

 

“Edu” raames töötab teie mentor koos teiega Linkedinis värbajatega suhete loomisega. Ta esitab teile rea näpunäiteid, tänu millele leiate hõlpsasti oma esimese töö viisil, mis ei pruugi olla kohe nii ilmselge. Teie mentor korraldab värbamisintervjuu simulatsioonid meie karjäärinõustajaga. Tööotsingu ajal korraldab teie mentor kolme kuu jooksul pärast koolituse lõppu kolm pooletunnist  individuaalset konsultatsiooni karjäärinõustajaga, tänu millele saate värbamisintervjuu paremini ette valmistada. Konsutlatsioonid toimuvad kaugtöö vormis. Juhul, kui osaleja ei kasuta õigust karjäärinõustajaga konsulteerida, ei ole tal õigust mingile hüvitisele.

Koolituse ajal on teil 3-tunnine kohtumine karjäärinõustajaga, tänu millele saate teada kaasaegsete IT-meeskondade toimimise eripäradest. Selle kohtumise käigus analüüsib karjäärinõustaja teie tugevusi ja nõrkusi, millega peaksite tegelema. Koos arutate läbi erinevad karjäärivõimalused, lähtudes oma teadmistest, töökogemusest, oskustest ja huvidest. Räägite läbi järgmised sammud, mida saate oma professionaalse eesmärgi saavutamiseks teha.

PAKETID – JAVA PÕHIALUSED

 • i Töövihik – sissejuhatus Javasse
 • i Reaalajas õpikoda koos koolitajaga
 • i Reaalajas kodeerimine koos koolitajaga
 • i Koolitusseansid koos koolitajaga
 • i Üksikseansid
 • i Õpitut kinnistav õpikoda koos koolitajaga
 • i Täiendav videokursus
 • i Eksam
 • i Kursusetunnistus
 • i SDA tunnistus
 • i Küberturvalisus – IT-turvalisus
 • i IT-raja pakett
 • i Näost-näkku kohtumised karjäärinõustajaga
 • i HR kursus – praktika õpikoda
 • i IT intervjuu
 • i Projekt +
 • i Ligipääs SDA raamatukokku
 • i SCRUM kursus
 • i Sinu Mentor
 • i Töökoha leidmise coaching
 • OSAMAKS
 • KURSUSE HIND
Teadmistepaketi
 • Töövihik – sissejuhatus Javasse i

 • Reaalajas õpikoda koos koolitajaga i

 • Reaalajas kodeerimine koos koolitajaga i

 • Koolitusseansid koos koolitajaga i

 • Üksikseansid i

 • Õpitut kinnistav õpikoda koos koolitajaga i

 • Täiendav videokursus i

 • Eksam i

 • Kursusetunnistus i

 • SDA tunnistus i

 • Küberturvalisus – IT-turvalisus i

 • IT-raja pakett i

 • Näost-näkku kohtumised karjäärinõustajaga i

 • HR kursus – praktika õpikoda i

 • IT intervjuu i

 • Projekt + i

 • Ligipääs SDA raamatukokku i

 • SCRUM kursus i

 • Sinu Mentor i

 • Töökoha leidmise coaching i

 • OSAMAKS: 46 EUR
 • KURSUSE HIND:
  2199 EUR
Karjäär IT-valdkonnas PRO
 • Töövihik – sissejuhatus Javasse i

 • Reaalajas õpikoda koos koolitajaga i

 • Reaalajas kodeerimine koos koolitajaga i

 • Koolitusseansid koos koolitajaga i

 • Üksikseansid i

 • Õpitut kinnistav õpikoda koos koolitajaga i

 • Täiendav videokursus i

 • Eksam i

 • Kursusetunnistus i

 • SDA tunnistus i

 • Küberturvalisus – IT-turvalisus i

 • IT-raja pakett i

 • Näost-näkku kohtumised karjäärinõustajaga i

 • HR kursus – praktika õpikoda i

 • IT intervjuu i

 • Projekt + i

 • Ligipääs SDA raamatukokku i

 • SCRUM kursus i

 • Sinu Mentor i

 • Töökoha leidmise coaching i

 • OSAMAKS: 83 EUR
 • KURSUSE HIND:
  3999 EUR

Taotle nüüd

Selle vormi täitmisega annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja lubate meil teiega ühendust võtta, et pakkuda teile huvipakkuva tehnoloogia kursust (teabeklausli täielik sisu)

Kui soovite saada teavet, mis aitab teil IT-karjääri arendada, näiteks teavet muude kursuste, pakkumiste, tööstussündmuste, tööpakkumiste, praktika- ja praktikandi kohtade jms kohta teie esitatud kontaktandmetele, märkige allolev ruut:

* Kohustuslik väli
Kas teadsid, et…?

SDA on edukalt läbinud nullist üle 200 Java kursuse

Vahva koht programmeerimise alustamiseks! Sõbralikud ja abistavad koolitajad ka väljaspool õppetunde. Peale selle võid õppida tundma palju ambitsioonikaid inimesi samade eesmärkidega, mis aitab sul end uues keskkonnas sisse elada.

Markko Ruus

SDA kursuse lõpetaja, kes alustas nullist

Kas teadsid, et…?

Karjääri alustav Java nooremarendaja teenib umbes

andmed on võetud IT-ala palkade aruandest, 2018. a. märtsikuu

2 300 neto

Kursuse programm

Muuhulgas õpid tundma:

Algul juhatatakse sind sisse programmeerimise maailma. Tutvud põhiküsimustega, mida peab teadma iga programmeerija. Õpid ka seda, kuidas kanda probleemi lahendus mõttemaailmast üle teksti kujule.

Järgmise sammuna õpid tundma Javat – üht kõige populaarsemat programmeerimiskeelt maailmas. Saad teada, kuidas teksti sisaldavat faili tõlkida funktsioneerivasse rakendusse. Hakkame ühiselt arendama rakendusi, mis kasutavad Java keele olulisemaid põhielemente.

Algoritm on kindel meetod teatud probleemide grupi lahendamiseks. Näiteks: oskame sorteerida kaardipakki – aga kas me oskaks samm sammu haaval kirjeldada, kuidas me seda tegime? Ühtegi sammu vahele jätmata? Selle ploki käigus keskendume mõtete esitamise täpsusele koodi abil. Teine asi, mida tundides harjutame, on peamiste andmestruktuuride, mis meid programmeerimismaailmas ümbritsevad, mõistmine. Näiteks – me kõik teame, kuidas toimib kaupluse järjekord – kursusel kanname sellise järjekorra ümber programmeerimise maailma.

Need on tehnoloogiad, mida kasutatakse veebilehtede loomisel. Veebibrauserid analüüsivad nende tööriistade abil salvestatud koodi ja kuvavad funktsionaalseid veebilehti.

HTML on vastutav veebilehe sisu eest, CSS lehe välimuse eest ning JavaScript selle funktsioneerimise eest.

Muuhulgas õpid tundma:

 • Väga oluliseks asjaks tarkvara loomise juures on selle testimine. Sellisel viisil on võimalik veenduda, et kood, mille kirjutasid, funktsioneerib õigesti. TDD on koodi loomise viis, mis põhineb sellel, et kõigepealt kirjutame testid – ja seejärel koodi nii, et testid kinnitaksid meie koodi õiget funktsioneerimist.

Koodi võib kirjutada erinevatel viisidel – tähtis on see, et seda hästi teha. Mida tähendab „hästi” määratleb parimate kasutuspraktikate kogum.

Programmeerides satume tihti probleemidele, millega on juba keegi varem kokku puutunud. Probleemide lahendusi, mis on seotud rakenduse fragmendi projekteerimisega, nimetame projektimudeliteks. Tutvud kõige tihedamini kasutatavate projektimudelitega – saad teada, millistel puhkudel neid kasutada ja kuidas.

Muuhulgas õpid tundma:

Tihti kasutavad rakendused andmeid.
Neid andmeid võid salvestada failide abil, tavaliselt on aga paremaks lahenduseks andmebaaside kasutamine. Selline lahendus võimaldab sul tööd mehhanismidega, mis on seotud andmete sisestamisega, muutmisega ja otsimisega. SQL baasid on baasid, mis säilitavad andmeid tabelites.

Kui sul on juba olemas andmebaas ja rakendused, tuleks need kaks asja teineteisega liita. Selleks kasutad tööriistu JDBC ja Hibernate.
Sellel etapil oskad luua rakendusi, mis suudavad lugeda andmeid andmebaasidest ja mis suudavad neid sinna salvestada.

Muuhulgas õpid tundma:

On loodud palju tööriiste, mis aitavad programmeerijaid keeruliste rakenduste loomisel.
Üheks populaarseimaks on Spring.
Spring võimaldab sul kasutada lahendusi, mis aitavad muuhulgas kaasa andmete säilitamisele, rakenduste turvamisele, veebirakenduste loomisele jne.

Muuhulgas õpid tundma:

GIT – kujuta ette olukorda, kus projekti luuakse meeskonnaga. Nt selline olukord, kus paljud inimesed tahavad redigeerida üht faili samaaegselt. Tekib probleem – nad peaksid kindlaks määrama, kes neist redigeerib kõigepealt, kes järgmisena jne.
Seda tüüpi probleeme lahendab GIT – tööriist, mis võimaldab meeskonnatööd projekti kallal. GIT on tegelikult midagi rohkemat – muuhulgas võimaldab vaadet failide muudatuste ajaloole ning meie projekti hargnemistele.

Ttihti kasutame mingit teenust põhimõttel klient – server. Klient kasutab seda, mida server pakub. Saad teada, kuidas luua servereid, kuidas neid konfigureerida ning nendega sidet pidada.

Java rakendused funktsioneerivad erinevates operatsioonisüsteemides tänu protsessile, milles käivitatakse algul JAVA virtuaalarvuti (mis on vastutav meie rakenduse töötamise eest). Miks see nii toimub ja mida kujutab endast JAVA virtuaalarvuti, selgitame selle ploki raames.

 • Töötades projekti kallal meeskonnaga, on hea otsustada kindla töömeetodi kasuks. Programmeerimisprojektide puhul kasutatakse tihti nn väledaid meetodeid. Nende aluseks on nõuete arenemine ja väikestel sammudel põhinev töö.

Sinu esimene tarkvaraarenduse projekt

Veebibrauserit kasutamisel peab see sidet serveriga, mis määrab, milliseid andmeid kuvada tuleks. Angulari abil (koos HTML, CSS ja TypeScript) on võimalik ehitada lihtsaid, kaasaegseid ühelehelisi veebirakendusi, mis kuvavad neid andmeid kasutajale.

Kui oled juba omandatud eespool mainitud oskused, oled võimeline looma projekti, kus saad omandatut kasutada. Koos kursuse juhendaja ja rühmaga analüüsite seda teemat ja sellise projekti põhimõtteid, seejärel võite selle ellu viia.
Selle projekti, mis aitab sul saadud oskusi kasutada, võid lisada ka oma esimesse portfelli!

Mida täpselt selle kursuse käigus õpid?

Kas tead, et meil on suurimad kogemused Java õpetamisel kõikide Ida- ja Kesk-Euroopa programmeerimisega tegelevate akadeemiate seas? Tänu sellele oleme välja töötanud sellise õppetundide järjestuse, et saaksid kõik vajalikud teadmised ja oskused kompleksselt.

Programmeerimistööriistade kasutamine

Õpid tundma programmeerimise keskkonda, mis on hädavajalik sinu arendaja ülesannete täitmiseks ja sinu produktiivsuse optimeerimiseks. Need on ka tööriistad kasutajaliideste programmeeriiseks, koodi versioonide haldamiseks, mille kallal töötad, andmebaaside loomiseks, koodi süntaksi etteütlemiseks jms.

Tehnoloogiad, mida programmeerija vajab tõhusaks tööks

Meie eesmärgiks on sinu ettevalmistamine iseseisvaks programmeerimiseks ja sinu varustamine tööriistadega, tänu millele juba kursuse käigus lood oma esimese portfelli! :)

JAVA keeles kodeerimine

Õpid kirjutama koodi iseseisvalt, kontrollima selle korrektsust, looma algoritme ja andmebaase. Õpid tundma ka projektimudeleid, ehk teatud standardeid, tänu millele sinu poolt kirjutatud kood on loetav ja korrastatud.

Projektitöö – selline, mida alustad firmas tööd tehes!

Kõige populaarsemaks meetodiks IT-projektide haldamisel on Scrumi välemeetod. Tänu sellele omandad nn raamprogrammid, mida võid ära kasutada tulevasel ametikohal projektide ja toodete arendamise realiseerimisel.

Tutvu meie koolitajatega – Sinu tulevaste mentoritega

Õpi kogenud programmeerijatelt, testijatelt, programmeerimisarhitektidelt ja projektijuhtidelt

SDA

Feride Celik

Java Developer, Python developer

SDA

Hatef Palizgar

Software Engineer

SDA

Mahdad Khelghatdoust

Java Developer

SDA

Isa Kalinsaz

Senior Java Software EngineerTugi uue töö leidmisel

Sinu eesmärk on meie eesmärgiks, seepärast pöörame erilist tähelepanu sellele, et kursus lõppeks sinu töölevõtmisega.

Karjäärinõustaja tugi

sinu käekäiku jälgib sinu karjäärinõustaja, kes koolituse erinevatel etappidel hoolitseb meie kursuse osalejate ja lõpetajate jaoks inimressursside eest.

valmistasime sinu jaoks ette värbamisel esitatavad küsimused ja käsiraamatud uusimate suundadega IT-alase töö turul. Tõenäoliselt sisened sa tundmatule territooriumile, seega oleme huvitatud sellest, et õpiksid tundma endale uut ala erinevatest perspektiividest. Saad ka juurdepääsu meie virtuaalsele raamatukogule, milles on küllaldaselt kasulikke raamatuid.

HRClass – koolitus personalikonsultantidega

HR Class kujutab endast konkreetset ja praktilist koolitust, mis toimub kursuse käigus. Seda juhatavad kogenud IT-ala värbajad, kes selgitavad sulle, millele tasub tähelepanu pöörata kursuse ajal, et see lõpetada IT-alase töökoha leidmisega. Praktiline! :)

Absolvent Success Manager aitab sind abi ja nõuga, mis puudutab IT-alast tööd, sõltumata sellest, millisel etapil parasjagu oled :) Sinu LinkedIn või CV vajab kohendamist? Anna teada. Üllatame sind :)

Akadeemia lõpetajad töötavad:

SDA

Jah, programmeerimine on igaühele!

Java kursus algajatele on sobiv ka neile, kel puudub programmeerimise alal varasem kogemus.

01

Vanim kursuses osaleja oli 53-aastane, noorim 19-aastane

02

37% kursuses osalejaist on naissoost

03

24% kursuses osalejaist olid enne meie akadeemiasse sattumist füüsilise töö tegijad

04

Üle 80% kursuses osalejaist õpivad, jätkates probleemideta senist tööd

Saa teada, kuidas siseneda IT-alasse

Pane end kirja tasuta teabekohtumisele ja saa edasist teavet Akadeemia ja kursuse kohta

Paindlikud kursuse eest tasumise vormid

Tutvu järgmise kursuse toimumise üksikasjadega!

Meie kursus hõlmab 440 AK-tundi nädalavahetustel

Kursuse algus

30.01.2021

Linn

Remote

Koguhind 2199 EUR

alates 46 EUR / kuu*

SDA

Paindlikud maksevõimalused

Pakume spetsiaalset järelmaksuskeemi. Lisateave kursuste paindlike maksevõimaluste kohta.

Tahan alustada, mida edasi teha?

Täida kursuse veebilehel olev avalduse vorm. Vastame 48 tunni jooksul, lisades täieliku teabe kursuse kohta, aitame täita dokumente ja paneme sulle kinni koha grupis nii kiiresti kui võimalik.

enne kursuse alustamist saad meilt materjalid veebipõhiseks õppeks. Tänu sellele õpid tundma õppimise alustamiseks vajalikke programmeerimise aluseid – see on oluline, et kursusel osaleda.

õppetunnid kestavad 5-7 kuud sõltuvalt kursuse tüübist ja tsüklist (õhtune või nädalavahetuse tsükkel). Tunde viivad läbi kogenud ja professionaalsed ning tööalaselt aktiivsed programmeerijad. Tundide ajal õpid tundma programmeerimise saladusi ja valmistad ette oma esimese IT-projekti. Peale selle korraldame teste, tänu millele võid jooksvalt kindel olla oma oskustes. Testid ei ole kohustuslikud ja nende tulemus ei avalda mõju sertifikaadi väljastamisele.

Meie IT-alane tööjõuspetsialist aitab sind töö leidmisel kursuse käigus ja pärast selle lõpetamist. Ta valmistab sind ette töövestluseks, aitab sul kohendada oma CV-d ja koolitab pehmete oskuste alal. Peale selle saad teada, millised väljakutsed ootavad sind IT-alal ees.