Kvaliteedi tagamise alused

………………

Täiendkoolitusprogrammide kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Akadeemia kasutab ja juurutab uuenduslikke programm-metoodilisi ja korralduslikke lahendusi, näiteks omal materjalil põhinevate tundide läbiviimine (multimeediumesitlused, ülesannete andmebaasid, koodide hoidlad). Samuti kasutab akadeemia tänapäevaseid seadmeid teoreetiliste ja praktiliste tundide (multimeediaprojektorid) läbiviimiseks.

Akadeemia jälgib koolituste kvaliteeti koolitajate süstemaatilise hindamise abil, kasutades selleks Google Forms tööriista. Küsitluste analüüs näitab, kas antud rühmas on inimesi, kes vajavad näiteks lisaülesandeid või täiendavaid kohtumisi õpetajaga. Samuti korraldatakse õpilaste teadmiste kontrollimiseks teste, mille põhjal saavad õpilased hinnata oma puudusi. Edusammude jälgimisega suudab akadeemia praegust tegevust korrigeerida ja täiustada. Igal rühmal on spetsiaalne projekti (kursuse) koordinaator, kes vastutab igapäevase suhtluse eest rühmaga tööpäevadel (esmaspäevast reedeni).

Veel üks kvaliteedikontrolli element on hindamiskoosolekud rühmaga, mille käigus kontrollitakse nende üldist rahulolu kursusega. Rühmaga suhtlemise hõlbustamiseks saavad õpilased juurdepääsu teabepakettidele, mis sisaldavad kõige olulisemat teavet kursuse ja õppekava kohta. Lisaks saavad õpilased juurdepääsu veebipõhisele raamatukogule koos esitluste, ülesannete ja koodide hoidlaga.

Akadeemia töötab välja ja viib ellu programme hariduse kvaliteedi parandamiseks. Tunnid viiakse läbi enamasti praktilises vormis, mis võimaldab teil paremini omandada programmeerimisoskusi.


…………………..

Täienduskoolituse pakkujate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituse pakkuja ehk Koolitaja

Koolitajal on asjakohane kutsekvalifikatsioon, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

  • Kogemus;
  • spetsialiseerumised;
  • läbitud erialased kursused.

Enamik koolitajaid on omandanud infotehnoloogiaalase kõrghariduse, osaliselt on seda toetanud erialased täiendkoolitused. Spetsialistide koolitustele meelitamiseks viib akadeemia läbi ulatuslikke värbamistegevusi ja teeb koostööd IT-ettevõtetega. Kõigil spetsialistidel on ulatuslik töökogemus, mis võimaldab koolitusel osalejatele läbi viia tõhusaid praktilisi tunde.

.,………………

Koolitaja kvaliteedi tagamine

Koolitajate hindamine toimub süstemaatiliselt elektrooniliste küsitluste ja hindamiskoosolekute kaudu. Koolitajaid hinnatakse pärast iga antud rühmaga läbitud temaatilist plokki. Need koostatakse anonüümsete küsitluste põhjal antud koolitusel osalejate vahel. Üldise hindamiskokkuvõtte ja tagasiside koostab projekti koordinaator, edastades need koolitajate värbamisosakonnale ja koolitajale e-posti teel. Kõik hindamised on lisatud ja märgitud koolituskavadesse ettevõttesiseselt, nii et koolitajate värbamismeeskonnal ja projekti koordinaatoritel oleks sellele juurdepääs.

Koolitaja atesteerimine toimub skaalal 1 kuni 5 ja hõlmab järgmisi aspekte:

  • tundide sisuline ettevalmistamine;
  • võime teadmisi edastada;
  • kontakt osalejatega;
  • tugi probleemide lahendamisel;

 

Akadeemia jälgib läbiviidud koolituste kvaliteeti, hinnates koolitajaid süstemaatiliselt, kasutades Google Forms tööriista. Küsitluste analüüs näitab, kas antud rühmas on inimesi, kes vajavad rohkem tähelepanu, näiteks lisaülesandeid või täiendavaid kohtumisi õpetajaga. Samuti korraldatakse katsed õpilaste teadmiste kontrollimiseks, mille põhjal õpilased oskavad oma puudusi hinnata

Värbamisosakond ja tehnilised juhid on kaasatud hindamise kokkuvõtvasse analüüsi ja koolitajatega suhtlemisse. Hindeid jälgitakse pidevalt ning nende eesmärk on koolituste kokkuvõte ja soovitused edasiseks tööks ja parendusteks.

 

Tingimused ja protseduurid õpikeskkonna kvaliteedi tagamiseks

Akadeemia rendib tundidele väliseid koolitusruume. Põhinõuded tubadele selle broneerimisel on järgmised:

Minimaalselt 40–45 m2

Kohtade arv kuni 18 istekohta + treener

Internet: min. DL 10Mb / s UL 6Mb / s,

Varustus multimeediumprojektor (HDMI / VGA / adapter MacBookile), Interneti-võrgu pabertahvel või tahvel, markerid, kaablid ja adapterid

Treeningruumides on keskküte ning nii loomulik kui ka kunstlik valgus, mis pakuvad tööl mugavust ja vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Hoonete administratsioon vaatab süstemaatiliselt läbi sanitaarseadmeid ja seadmeid. Samuti on õpilastel lõunapausil võimalus külastada hoone läheduses asuvaid kohvikuid ja poode. SDA-l puudub majutuse pakkumine. Kui aga on vaja anda teavet majutuse kohta, võib SDA anda teavet läheduses asuvate võimaluste kohta.

 Mõnel juhul, näiteks koolitajatele majutuse rentimisel, katab SDA kulud.

Lisaks kasutab SDA haridusprotsessi: filmid / õpetused, multimeediumesitlused ja veebiseminarid. Didaktilist baasi ajakohastatakse süstemaatiliselt vastavalt klientide vajadustele.

 

Tagasiside kogumise protseduurid

 

Akadeemia hindab kursusi igal kursusel etapil.

Esimene hindamise element on koolitajate tööd hindavad tsüklilised uuringud. Küsitlust analüüsitakse ja koolitajale koostatakse kokkuvõtted.

Teine vorm on hindamiskoosolekud õpilaste ja projekti koordinaatoriga, mis viiakse läbi ilma koolitajata. Need on tsüklilised kohtumised (klassis või veebis), mille eesmärk on uurida rühma rahulolu. Projekti koordinaator koostab kokkuvõtte, mis sisaldab üldist teavet kursuse korralduse, koolitajate kohta, samuti koolituse rahulolu taseme hindamist skaalal 1 kuni 5. Vormid: hindamiskoosolekud, hindamisveebiseminarid, hindamisuuringud ja NPS-i uuringud. Treeningrühma koordinaator vastutab hindamiskoosoleku läbiviimise ja tulemuste kokkuvõtte eest. Koordinaator annab teavet operatsioonide meeskonnale, tehnilisele meeskonnale, koolitajate värbamisosakonnale. Tulemused kogutakse nädala jooksul alates selle tegemise päevast. Akadeemia täiustab hindamistulemuste põhjal õppekava ja õppekorraldust.