SDA / Privacy policy

Tietosuojakäytäntö

I. Tietokannan ylläpitäjä

www.sdacademy.ee (myöhemmin asiaan viitataan verkkosivuna) kautta kerättyjen henkilötietojen ylläpitäjä on Akademia SDA OÜ. Yrityksen kotipaikka on Tallinnassa osoitteessa: Harju maakond Nõmme linnaosa Rännaku pst 12, 10917 Tallinna. Rekisterinumero on 14557858 ja ALV-tunnus EE102119271. (Jatkossa yritykseen viitataan ylläpitäjänä.)

II. Yleistä tietoa

 1. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot määrittelevät säännöt, jotka koskevat verkkosivun käyttäjän (myöhemmin mainittu vain käyttäjänä) henkilötietojen käsittelyä ylläpitäjän toimesta. 
 2. Käyttäjän henkilötietojen käsittely on suojattu asianmukaisella tavalla 2016/679 EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan, joka tuli voimaan Euroopan parlamentissa 27.4.2016. 2016/679/WE direktiivi takaa henkilötietojen vapaan liikkuvuuden sekä muokkaamisen ja poistamisen. (Jatkossa 2016/679 direktiivi on nimetty EU:n tietosuoja-asetuksena)
 3. Ylläpitäjä käyttää turvatoimia suojatakseen käyttäjien tiedot niiden katoamiselta, väärinkäytöltä tai laittomuuksilta.
 4. Ylläpitäjää voidaan vaatia antamaan käyttäjien henkilötietoja virallisille tahoille laillisten pyyntöjen perusteella siltä osin kuin ne ovat perusteltuja. 
 5. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain verkkosivuja.
 6. Verkkosivu voi sisältää linkkejä muille sivuille. Ylläpitäjä suosittelee tutustumaan jokaisen verkkosivun tietosuojakäytäntöön erikseen, jos olet siirtynyt jollekin muulle sivustolle. 
 7. Mahdollisista epäilyistä voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected].

III. Ylläpitäjän keräämät käyttäjätiedot

 1. Ylläpitäjä kerää käyttäjistä teknisiä tietoja kuten verkkosivulle kirjautumisajan ja IP-osoitteen sekä tallentaa nämä järjestelmälogeihin. Näitä tietoja käytetään vain hallinnollisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin, eikä niitä ole mahdollista yhdistää yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen. Automaattisesti kerättyä tietoa voidaan käyttää:
 1. Verkkosivulta kerättyjä henkilötietoja sisältäviä tietoja käsitellään seuraavasti: 
 1. Käyttäjien henkilötietoja kerätään käyttäjän antaman suostumuksen perusteella seuraavissa tapauksissa: 
 1. Verkkosivuston käyttö tai henkilötietojen luovuttaminen ylläpitäjälle on täysin vapaaehtoista. Jos käyttäjä ei annan henkilötietoja käyttäessä tiettyjä ylläpitäjän palveluita, voi niiden toteuttaminen käytännössä olla mahdotonta. Ylläpitäjä pyytää aina vain ne henkilötiedot, jotka ovat tarpeen palvelujen tarjoamiseksi ja/tai yhteydenpitoon käyttäjille.
 2. Käyttäjän henkilötietoja voidaan jakaa käyttäjän pyynnöstä ylläpitäjän oman yrityksen tai henkilötietoja käsittelevien yhteisöjen sisällä, mukaan lukien markkinointitoimistot, IT-yritykset ja ylläpitäjän yhteistyökumppanit.

IV. Evästeet

 1. Huomaa, että verkkosivusto käyttää evästeitä seurantatietojen keräämiseen ja käsittelyyn. 
 2. Evästetiedostot (jatkossa “evästeet”) ovat pieniä tietoyksiköitä, jotka selain tallentaa tilapäisesti tietokoneen kiintolevylle. Evästeet sisältävät yleensä sen verkkosivun nimen, jolta ne tulevat, tallennusajan päätelaitteella ja yksilöllisen tunnisteen. Tämä tunniste tallennetaan laitteelle nimettömänä, ja sille luodaan satunnainen numeroyhdistelmä. Osa niistä poistuu välittömästi istunnon päätyttyä, osa niistä tallennetaan tietokoneelle pidemmäksi aikaa. 
 3. Evästeiden sisältämiä tietoja ei kerätä henkilötietojen hankkimiseksi, mutta jossain olosuhteissa ne voidaan luokitella henkilötiedoiksi, kun niiden perusteella on mahdollista tunnistaa tietyt käyttäjät. 
 4. Ylläpitäjä käyttää evästeitä helpottaakseen verkkosivuston käyttöä. Evästeitä ja niiden sisältämiä tietoja käytetään tarjottujen palvelujen parantamiseen esimerkiksi: 
 1. Verkkosivustolla käytetyt evästeet: 
Eväste
Käyttötarkoitus
Sivunlataukset (oma tiedosto)
Niin kutsutut istuntoevästeet (väliaikaiset) ovat välttämättömiä teknisistä syistä ja mahdollistavat verkkosivujen perustoimintojen kuten yhteydenottolomakkeiden käytön.
Google Analytics (ulkoinen tiedosto)
Verkkosivu käyttää Google Analytics -palvelua kerätäkseen tietoja käyttäjistä. Tällä voidaan analysoida verkkosivuston liikennettä muun muassa kuinka käyttäjät löysivät sivuston. Käyttivätkö he hakukonetta, siirtyivätkö he sinne toiselta verkkosivulta vai suoraan selaimeen kautta. Lisäksi ylläpitäjä saa tiedon missä käyttäjä fyysisesti sijaitsee, mikä käyttöjärjestelmä, selain ja laitetyyppi on käytössä sekä kuinka kauan he viipyvät verkkosivulla tai tietyllä alasivustolla. Nähdäksesi evästeen sisällön, avaa evästeiden katseluohjelma selainikkunassa.
 1. Nähdäksesi evästeen sisällön avaa evästeiden katseluohjelma selainikkunassa. Näytölle avautuu lyhyt numero- ja merkkijono. Tämä yhdistelmä on tunnusluku, joka näkyy vain evästeen lähettäneelle palvelimelle. Lisätietoja tunnusluvun tarkistamisesta matkapuhelimen selaimessa löytyy oman puhelimen käyttöohjeen vastaavasta osioista.
 2. Voit muuttaa evästeiden asetuksia milloin tahansa. Evästeasetukset vaihtelevat verkkoselaimen mukaan. Lisätietoja evästeiden käytöstä poistamisesta selaimessasi löydät seuraavilta sivuilta: 
 1. Useimmissa tapauksissa verkkosivustojen selaamiseen käytettävä ohjelmisto (eli verkkoselain) sallii evästeiden tallentamisen käyttäjän päätelaitteelle automaattisesti. Nykyisissä selaimissa voi yleensä kuitenkin itse muuttaa evästeiden asetuksia. Ne voi muuttaa esimerkiksi siten, että se estää evästeiden automaattisen käsittelyn verkkoselaimessa tai tiedottaa jokaisesta ylläpitäjälle tehdystä julkaisusta käyttäjälle. Kannattaa kuitenkin huomioida, että evästeiden rajoittaminen voi vaikuttaa verkkosivuston toimintaan.

V. Kerättyjen tietojen turvallisuus

 1. Ylläpitäjä kerää ja käyttää kerättyjä tietoja laillisesti omaan liiketoimintaan tietosuojaselosteen ja henkilötietoja koskevien säännösten mukaisesti. EU:n tietosuoja-asetus on tullut voimaan 27.6.2016 ja verkkosivulla täytetään kaikki nämä vaatimukset. Nämä takaavat muun muassa henkilötietojen vapaan liikkuvuuden, muokkaamisen ja poistamisen. Lisäksi ylläpitäjä noudattaa 95/46/EC direktiiviä (yleinen tietosuoja-asetus), eli sähköisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain säännöksiä.
 2. Ylläpitäjä tallentaa kerätyt tapahtumalokit apumateriaalina, jota käytetään verkkosivuston hallintaan. Sivuston sisältämät tiedot luovutetaan vain henkilöille, jotka ovat valtuutettuja ylläpitämään verkkosivua. Kerättyjen tietojen analysointiin käytämme yllämainittuja ulkopuolisten toimittajien turvallisia ratkaisuja. 
 3. Ylläpitäjä on tietoinen yksityisyyden suojaan liittyvien ongelmien ja erityisesti henkilötietojen suojaamiseen liittyvien ongelmien tärkeydestä, turvatoimien soveltamisesta, kerättyjen ja luovutettujen tietojen mahdollisesta katoamisesta tai sopimattoman käytön estämisestä. Ylläpitäjä on suojannut käyttäjien henkilötiedot tehokkaasti. Ne on turvattu ylläpitäjän puolesta tietosuojakäytännön mukaisesti. 

VI. Tietojenkäsittelymenetelmä

VII. Tietojen säilytysajat

 1. Henkilötietoja säilytetään verkkosivulla oleskelun ajan edellyttäen, että:
 1. Henkilötietojen säilytysaikaa voidaan pidentää tarvittaessa joka kerta, jos niiden käsittely on tarpeen mahdollisten vaateiden esittämiseksi tai puolustautumiseksi tällaisia vaatimuksia vastaan. Ylläpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyn aikana käyttötarkoituksen rajoittamisen, tietojen minimoinnin ja rajoitetun käsittelyajan periaatteita.

VIII. Tietojen käsittely kolmansissa maissa

Ylläpitäjä voi siirtää käyttäjän tietoja oman yrityksen sisällä myös kolmansiin maihin (Euroopan unionin ulkopuolelle). Tällaisissa tapauksissa ylläpitäjä pyrkii siirtämään tiedot kolmansiin maihin niin, että asianmukaiset turvatoimet on järjestetty. Käyttäjien oikeudet ja yleiset tietosuoja-asetukseen sisältyvät tehokkaat suojakeinot on otettu huomioon. Verkkosivun käyttäjien henkilötietojen oikean käsittelyn varmistamiseksi ylläpitäjä sisällyttää vastaanottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin Euroopan unionin hyväksymät henkilötietojen suojaa koskevat säädökset. Näin voidaan varmistaa, että yhteistyö maat käsittelevät käyttäjien henkilötiedot niin, että ne ovat yhtäläiset EU:n tietosuoja-asetusten kanssa ja tarvittaessa voidaan varmistaa, että käyttäjän henkilötietojen vastaanottaja kuuluu yksityisyyssuojan -sopimuksen piiriin. Ylläpitäjä soveltaa kaikkia lain edellyttämiä sääntöjä Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi. Niihin voi tutustua tarkemmin seuraavassa osoitteessa: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_fi.

IX. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet

 1. Käyttäjällä on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihin sekä muuttaa, poistaa ja rajoittaa niiden käsittelyä. Lisäksi käyttäjällä on oikeus kieltää tietojen käsittelyä ja keräämistä. Tässä kohdassa luetellut oikeudet toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja ne perustuvat asetuksessa määrättyihin lakeihin ja säädöksiin.
 2. Jos ylläpitäjä käsittelee henkilötietoja käyttäjän antamalla suostumuksella, mukaan lukien suoramarkkinointi, on käyttäjällä oikeus milloin tahansa lupa muuttaa sitä ja estää tietojen käyttö markkinointitarkoitukseen. Siltä osin kuin henkilötiedot liittyvät kaupalliseen markkinointiin.
 3. Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viralliselle taholle EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, tarkempaa tietoa löytyy asetuksen 77. artiklasta.