ERIPAKKUMINE⭐ Saa Pythoni, Java, UX/UI ja Tarkvara testija kursus -40% soodsamalt! Hind kehtib kõikidele pakettidele! Vaata >>siit<<

SDA / KASUTUSTINGIMUSED

KASUTUSTINGIMUSED

 

ÜLDINE INFORMATSIOON

 1. Veebilehe Omanik on Akademia SDA OÜ (registrikood 14557858), mis on registreeritud aadressil Harju maakond, Nõmme linnaosa, Rännaku pst 12, Tallinn, e-posti aadress: [email protected]
 1. Veebilehe eeskirjades on määratletud elektrooniliselt osutatavate teenuste ulatus ja liik Veebilehe Omaniku poolt veebilehe https://sdacademy.ee ja selle alamlehtede raames, nende teenuste osutamise eeskirjad, samuti kaebuste esitamise kord ja digitaalse sisu tarnimise lepingute sõlmimise eeskirjad, makse andmed.

 

MÕISTED

 1. Tellimisvorm – Veebilehel või muul veebisaidil olev interaktiivne vorm,mida pakub veebisaidi Omanik, mis võimaldab tellida pakutavaid teenuseid elektrooniliselt
 1. Kontaktvorm – Veebilehel või muul veebisaidil olev vorm, mis võimaldab Kasutajal Veebilehe Omanikule sõnumi saatmiseks
 1. Chatboti teenus – Veebilehe kaudu elektrooniliselt pakutav teenus, mis koosneb võimalusest esitada Veebisaidi Omanikule Kasutaja poolt küsimusi pakutavate teenuste ja toodete kohta
 1. Veebiseminar – Veebilehe Omaniku poolt korraldatav veebikoolitus Kasutajatele
 2. Veebisaidi eeskirjad – käesolevad eeskirjad
 3. Digitaalne sisu – digitaalsel kujul toodetud ja edastatud andmed
 4. Elektrooniliselt osutatavad teenused -teenused, mida osutatakse saatmise ja andmete saatmine ja vastuvõtmine IKT-süsteemide abil kasutaja individuaalsel taotlusel, ilma et poolte samaaegset kohalolekut, kusjuures andmeid edastatakse läbi avalike võrkude, mis on kooskõlas telekommunikatsiooniseadustega
 1. Veebileht – veebileht aadressil https://sdacademy.ee/ ja kõik selle alamlehed
 2. Õppematerjalid – digitaalsel kujul genereeritud ja edastatud andmed, sh. eelkõige materjalid, mis tehakse kättesaadavaks teabe saamise nõusoleku eest Veebisaidi Omaniku teenuste ja toodete kohta
 1. Kasutaja – iga füüsiline isik, kes külastab Veebilehte ja kasutab teenust

 

ÜLDISED KASUTUSTINGIMUSED

 

 1. Kasutaja on kohustatud kasutama veebilehte vastavalt eeskirjadele, mis on kehtestatud Veebisaidi eeskirjadega, võttes arvesse intellektuaalomandi õigusi (eelkõige autoriõigused), Veebisaidi Omaniku või kolmandate isikute õigusi, viisil, mis ei häiri Veebisaidi Omaniku või kolmandate isikute veebilehe toimimist.
 2. Veebilehe kasutamise raames on Kasutajal keelatud pakkuda või üle anda ebaseaduslikku sisu, eelkõige saates seadusega keelatud sisu, sealhulgas veebisaidil saadaolevaid vorme.
 3. Teenuste kasutamise alustamisega kinnitab Kasutaja, et ta on tutvunud Veebisaidi eeskirjade sisuga, mõistab ja aktsepteerib seda ning kohustub seda järgima..
 4. Veebisaidi omanik määrab kindlaks järgmised tehnilised nõuded veebisaidi ja selle teenuste kasutamiseks: a) Interneti-ühendust võimaldava seadme olemasolu, mis on varustatud tõhusa operatsioonisüsteemiga, nt Mac OS, Android, Windows; b) eespool nimetatud seadmesse on paigaldatud veebilehitseja praegune versioon, mis on toetab HTML5, mis omakorda võimaldab juurdepääsu sellistele internetiressurssidele nagu: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari või muu ühilduv veebilehitseja, mis toetab küpsiseid; c) omab aktiivset e-posti kontot.
 5. Elektrooniliste teenuste kasutamine on seotud andmete edastamisega interneti kaudu, mis on seotud sellele võrgule iseloomulike riskidega.
 6. Veebilehe turvalisuse tagamiseks võtab Veebilehe Omanik kasutusele tehnilised ja õiguslikud meetmeid, mis vastavad turvalisuse ohu astmele. Eelkõige kasutab ta meetmeid, et takistada, hankida ja muuta isikuandmeid, mis on saadetud veebilehel Internet volitamata isikute poolt. Veebilehe omanik tagab veebilehe turvalisuse Veebilehel edastatavate andmete edastamine SSL-protokolli kasutades.
 1. Kasutaja teenuste kasutamine on seotud tema isikuandmete töötlemisega. Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta, sealhulgas teave selle kohta, kuidas Kasutaja i õigused seoses isikuandmete töötlemisega on leitav privaatsuspoliitikast.


 OSUTATAVATE TEENUSTE LIIGID JA ULATUS

 1. Veebisaidi omanik pakub elektroonilisi teenuseid, eelkõige:
 • Veebiseminarid
 • vestlusroboti teenus
 • Kontaktivorm
 • Veebilehe omanik võib osutada teenuseid ka eraldi lepingute alusel
 • mille teemaks on elektrooniliste teenuste osutamine.
 1. Veebilehe omanik jätab endale õiguse vabalt otsustada elektrooniliselt osutatavate teenuste osas, jättes mõned teenused välja või kehtestades ajutise piirangu osutatavate teenuste osas, võttes eelkõige arvesse veebisaid funktsionaalsust
   
  VEEBISEMINARID

  1. Neid sätteid kohaldatakse veebiseminaride, õpikodade, veebipõhiste koosolekute ja muude ürituste suhtes. (edaspidi: veebiseminarid ), mida korraldab veebisaidi omanik.
  1. Veebiseminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine .
  2. Veebiseminaril osalemise registreerimine toimub ainult elektrooniliselt läbi Registreerimisvormi kaudu, mis on kättesaadav veebisaidil.
  1. Veebiseminaril osalemise registreerimiseks on vaja esitada kasutaja d andmed märgitud registreerimisvormil ja need kinnitada, klõpsates &quot;Registreeri ̨ &quot; nuppu.
  1. Pärast registreerimisvormi täitmist saadetakse e-kiri Kasutaja aadressile teatega,mis kinnitab veebiseminaril osalemist koos lingiga ja võimaldab veebiseminaril osalemist.
  1. Veebiseminaril osalemine on tasuta, välja arvatud juhul, kui on olemas selge teave ürituse tasulisest olemusest.
  2. Registreerimisvormil on keelatud esitada ebaseaduslikku sisu, eelkõige kolmandate isikute isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kasutaja on selleks volitatud.
  1. Veebiseminar toimub veebivalemiga, kasutades interneti kaudu clickmeeting.com. veebisaidi või muu veebikohtumistele pühendatud platvormi kaudu.
  1. Veebilehe omanik jätab endale õiguse keelduda veebiseminaril osalemisest ilma põhjendust esitamata.
  1. Veebiseminari tühistamise korral korraldab Veebilehe omanik selle muul tema määratud kuupäeval või tühistada see.
  1. Veebisaidi omanik ei vastuta juhtudel, kui kasutaja ei osale veebiseminaril Kasutajast tulenevate probleemide tõttu.
  1. Veebisaidi omanik märgib, et veebilehe käigus esitatud sisu ja materjalid on veebiseminaride materjalid on kaitstud autoriõigusega. Keelatud on neid kopeerida, salvestada mis tahes kujul, neid edasi levitada ja avalikult kättesaadavaks teha.
  1. Kasutajal ei ole õigust salvestada veebiseminari heli ja/või pilti.
  2. Veebisaidi omanik kinnitab, et ta võib salvestada, jagada ja arhiveerida veebiseminare sisaldavate kasutajate; avaldusi.

   

  CHATBOT TEENUS
   

  1. Vestlusrobot toimib virtuaalse assistendina, mis võimaldab kasutajal saada turundustegevusalast teavet veebisaidi Omaniku teenuste ja toodete kohta, tuge valiku tegemisel, teenuste või toodete valikul või jätta kontaktandmed, et rääkida karjäärinõustajaga.
  2. Vestlusrobot viib automatiseeritud vestlust läbi reaalajas vastavalt programmeeritud teele, mille käigus ta kuvab turundusteavet teenuste kohta ja tooteid Veebisaidi Omaniku poolt. Vestlusrobot võib koguda isikuandmeid kontakti võtmiseks kasutaja soovil ja võib ka küsida kasutajalt nõusolekut, et saada luba turundusteabe saamiseks.
  1. Kasutaja kohustub mitte esitama valesid isikuandmeid, samuti mitte esitama teise isiku isikuandmeid ilma tema nõusolekuta. Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav tema poolt esitatud andmete sisu eest, sealhulgas vastutab ta ka vastutuse eest mis tahes kolmandate isikute õiguste rikkumise eest.
  1. Vestlusrobot käivitub pärast seda, kui kasutaja avab vestlusakna.
  2. Teenuse kasutamise saab igal ajal lõpetada, sulgedes vestlusakna.
  3. Keelatud on sisestada vestlusroboti aknasse sisu, mis rikub üldjuhul kehtivaid seadusi ja rikub kolmandate isikute õigusi.
  1. Vestlusrobotit ei kasutata kaebuste esitamiseks veebilehe Kasutaja poolt või teenuste kohta veebisaidi Omaniku poolt pakutavate teenuste kohta.

   

  KONTAKTVORM
   

  1. Kontaktvorm võimaldab Kasutajal saata veebilehe Omanikule e-kirja, et võtta ühendust ja tutvustada veebilehe Omaniku pakutavat teenust või toodet.
  1. Juurdepääs kontaktvormile on tasuta.
  2. Kontaktvormi saab kasutada suvalisel arvul kordi.
  3. Kontaktvormi kasutamisega (klõpsates nupule &quot;Saada&quot;) kinnitab Kasutaja, et ta on tutvunud käesolevate Veebilehe eeskirjade sisuga.
  1. Kasutaja kohustub mitte esitama valesid isikuandmeid, samuti mitte esitama teise isiku isikuandmeid ilma tema nõusolekuta. Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav tema poolt esitatud andmete sisu eest, sealhulgas vastutab ta ka vastutuse eest mis tahes kolmandate isikute õiguste rikkumise eest.

   

  LEPING DIGITAALSE SISU EDASTAMISE KOHTA

  1. Veebisaidi Omanik võimaldab Kasutajale digitaalset sisu sisaldavat lepingu.
  2. Kasutaja sõlmib digitaalse sisu tarnimise lepingu, mille alusel Kasutaja on on kohustatud tasuma andmetega või maksma hinda.
  1. Leping digitaalse infosisu tarnimise kohta andmetega maksmise eest. seisneb selles, et Kasutaja isikuandmeid antakse vastutasuks haridusliku materjalide või veebiseminarile juurdepääsu eest .
  1. Juhul, kui Kasutaja ei nõustu andmetega tasumisega on ta kohustatud maksma hinda. Hinna määramiseks võtke palun otse ühendust veebisaidi Omanikuga. saates sõnumi järgmisel e-posti aadressil: [email protected].

   
  KAEBUSED
   

  1. Teenuse kohta kaebusi võivad Kasutajad esitada 14 päeva jooksul alates selle täitmise kuupäeva elektroonilisel teel e-posti aadressile: [email protected] või veebisaidi omaniku registrijärgse asukoha aadressil.
  1. Kaebus peaks sisaldama andmeid, mis võimaldavad tuvastada Kasutaja, kelle on kaebuse subjekt kaebus ja kaebusega seotud taotlused.
  1. Kõik kaebused lahendatakse viivitamatult, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kaebuse esitamine kuupäevast. Kaebuse esitaja saab vastuse samas vormis, nagu kaebus saadeti, kui Kasutaja ei viita teisiti.

   
  ARVAMUSTE AVALDAMINE JA KONTROLLIMINE
   

  1. Veebisaidi Omanik annab juurdepääsu arvamustele teenuste või toodete kohta.
  2. Arvamused pärinevad eelkõige Kasutajatelt, kes on ostnud toote või teenuse või inimestelt, kes on saanud toote või teenuse tasuta.
  1. Veebisaidi Omanik avaldab iseseisvalt arvamusi Veebisaidil.
  2. Veebisaidi Omanik ei ole kohustatud avaldama arvamusi Veebisaidil ja tal on õigus neid eemaldada, kui see on tema arvates põhjendatud. Ta võib avaldada ka valitud arvamusi.
  1. Veebisaidi Omanik teeb kõik endast oleneva, et tagada veebilehel esitatud arvamuste usaldusväärsuse, mis pärinevad inimestelt, kes on kasutanud konkreetset toodet või teenust. Selleks võtab ta mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, et kontrollida arvamuse allikat.
  1. Veebilehe Omanik püüab saada nõusolekut arvamuste avaldamiseks turunduslikel eesmärkidel ja levitada valitud või kõiki arvamusi koos nende inimeste kuvandiga.
  2. Veebisaidil esitatud arvamusi kontrollib veebisaidi Omanik, võttes ühendust arvamuste autoritega, kui tekib kahtlus, et need ei pärine Kasutajatelt, kes on kasutanud antud toodet või teenust.
  1. Veebisaidi Omanik ei kasuta ostetud või sponsoreeritud arvustusi.

   
  LÕPPSÄTTED
   

  1. Kahtluste vältimiseks eeldatakse, et ükski veebisaidi sätetest piira Kasutaja õigusi, sealhulgas Kasutaja staatusega tulenevaid õigusi.
  1. Küsimustes, mis ei ole hõlmatud Veebilehe eeskirjadega, kohaldatakse kehtivaid Poola seadusi.
  2. Veebilehe eeskirjad jõustuvad 1. jaanuaril 2023.