SISENE IT-MAAILMA KUNI -30% SOODSAMALT KUNI 16.08.2024! VAATA >>SIIT<<

SDA / Kursused / Java

Programmeeri Java keeles ja püüdle rohkemate eesmärkide poole.

Kosmosekatsed, tehisintellekt ja isejuhtivad autod? See võib olla sinu tulevik.

Mõtle väljaspool kasti, osale Java kursusel ja ava end uutele võimalustele.

Kursus algab 28.09.2024 ning lõppeb 06.09.2025. Kursus toimub nädalavahetustel ning 100% kaugtöö vahendeid kasutades. Kursus toimub inglise keeles.

Registreerin kursusele
 • kuupäev
  28.09
  tüüp
  nädalavahetus
  asukoht
  kaugtöö
  tundide maht
  414 h
  hind
  PROMO! alates: 59 EUR/kuu
  registreeri kohe close modal
  promo! kuni -30%

  Mida õpid meie Java kursusel

  – Sissejuhatus Java’sse: Lühike ajalugu, keele eeldused, põhimõisted, töökeskkond, andmetüübid, operaatorid, tingimuslaused, silmused, OOP põhitõed.
  Java põhitõed : andmetüübid, muutujad, konstandid, operaatorid, valimine, string klass, tingimuslaused, nähtavus, silmused, massiivid, OOP (klass, objekt, olek, olek, käitumine), väljad, meetodid, konstruktorid, paketid, impordid, regulaaravaldised, staatilised väljad, meetodid ja klassid.
  Git: põhilised CLI käsud, GIT käsud (nit, add, commit, branch, merge), kauged repositooriumid (clone, push, pull), tööriistad, mille vahel valida –  CLI ja/või IntelliJ IDEA.
  -Javas kodeerimine: Harjutused, mis põhinevad Java põhitõdesid käsitleval teoorial, harjutused GIT jaoks, OOP (pärimine, kompositsioon, polümorfism, kapseldamine, abstraktsioon), abstraktsed klassid, meetodid, liidesed, sisemised klassid, anonüümsed klassid, loendused, erandid, üldised tüübid, kollektsioonid, märked, peegeldus, IO, NIO, samaaegne ja paralleelne programmeerimine (thread, Runnable, Callable, Executors, Atomic, sünkroniseeritud, muutumatus, volatiilsus), funktsionaalne programmeerimine (valikuline, Lambda-avaldused).
  Java – Täiustatud funktsioonid: Javas edasijõudnute harjutused, harjutused rühmades, kus kasutatakse git, nt Gitflow.

  -Disainimustrid ja praktiline töö: tarkvara käsitöömanifest, parimad tavad ( S.O.L.I.D., KISS, DRY, YAGNI, Demeteri seadus, puhas kood), selgitus, mis on mustrid; mustrite jagunemine ja tüübid, GoF-mustrite arutelu, näited valitud mustrite kohta (nt Singleton, Factory Method, Builder, Decorator, Command, Strategy, Template Method)
   -Tarkvara testimine: sissejuhatus tarkvara testimisse, heade testide omadused (nt FIRST-põhimõte), JUnit(testide struktuur, elutsükli meetodid, kinnitused, kohandatud kinnitused (business assertions)m sobitajate raamatukogu (AssertJ), TDD sissejuhatus, parameetriseeritud testid, eranditestimine.
  Praktiline projekt: töö paarides (lihtsa CRUD rakenduse loomine Hibernate’i abil), CLI liides, (valikuline) liides Java FX-is.

  Sissejuhatus HTTPsse: HTTP põhitõed (video, TCP/IP, DNS, URL, URI), käsklused, staatuskoodid, päised, edastamine, tööriistad (curl, wget, ping, telnet, ssh, wireshark, postman, http live headers), REST, HATEOAS
  HTML, CSS, JavaScript: HTML ja CSS põhitõed, JavaScript’i alused, (valikuline) JQuery, (valikuline) Bootstrap.
  Frontend-tehnoloogiad: angular, angulari põhitõed, arhitektuur, elutsükkel, Node.js ja Angular CLI alused, moodulid (@angular/core, @angular/forms, @angular/router), typeScript, rakenduse osad (moodulid, komponendid, mallid).

  Spring: Springil põhinevate raamistike omaduste tutvustamine; raamistik vs. raamatukogu, Springi põhitõed, Springi tuumik, Spring MVC (koos JSP või Thymeleafiga), Spring Boot, Spring Data (koos JPA aluste aruteluga: Hibernate), Spring Security, sissejuhatus veebiteenustesse, integratsioon Angulari või Reactiga, rakenduste ühik- ja integratsioonitestimine (sh mocking).
  Agile & Scrum: Agile Manifesto, Scrum vs Kanban, Agile vs Waterfall, äärmuslik programmeerimine.
  Lõppprojekt: veebiprojekti loomine, (Todo List, Twitter, Chat, foorum, renditeenus), töötamine Scrumi raames, koodi ülevaatamine, kursuse käigus omandatud teadmiste ja oskuste praktiline kasutamine, tehnoloogia (Spring / Spring Boot), (valikuline) integreerimine Angulari, Reacti või vue.jsiga, (valikuline) projekti juurutamine serverisse või pilve, oma projekti demonstreerimine.

  Java keel
  123456789

  Java keel

  Õpi selle keele põhieeldusi ja nendega seotud mõisteid. Samuti konfigureerid keskkonna ja kirjutad oma esimese programmi: „Tere, maailm!“. Õpilased õpivad ka muutujate ja meetodite loomist, tehtemärkide, tingimuslausete, silmuste ja maatriksite kasutamist ning lõpuks jõuavad objektiivsuse ja sisseehitatud teekide kasutamise põhitõdedeni. Pärast põhitõdede omandamist on aeg uurida objektorienteeritud programmeerimist, saada teavet veatöötluse mehhanismi, sisseehitatud andmekonteinerite ja üldisema koodikirjutamise kohta. Selle mooduli lõpus ootavad teid hargtöötlus ja funktsionaalse programmeerimise elemendid.

  Tarkvaratehnika

  Testimine on tarkvaraarenduses hädavajalik. Testimine aitab sul veenduda, et sinu kirjutatud kood töötab õigesti. TDD on koodiloomise meetod, kus esmalt kirjutad testid ja seejärel koodi, mis eeldatavasti vastab testides kirjeldatud käitumisele. Pea meeles, et programmeerimisel võib sul tekkida probleem, millega keegi teine on varasemalt juba kokku puutunud.

  Kursuse käigus õpid disainimustreid – praktikas tõestatud universaalsed lahendused, et lahendada sageli esinevad ja korduvad probleemid. Tutvud enimkasutatavate disainimustritega, saad teada, millistel juhtudel neid kasutada ja kuidas rakendada.

  Töötamine andmetega

  Rakendused kasutavad andmeid väga sageli. See moodul tutvustab sulle andmete sisestamise, muutmise ja otsimise mehhanisme. Õpid kasutama andmebaasidega töötamiseks vajalikku SQL-i andmekäitluskeelt. Kui sul on olemas andmebaas ja rakendus, tuleb need kaks omavahel siduda. Selleks õpetame sulle Hibernate’i raamistiku kasutamist.

  Selles etapis saad kirjutada rakenduse, mis täidab põhilisi andmetega seotud toiminguid: loomine, otsimine, muutmine ja kustutamine.

  Praktiline projekt

  Selles moodulis lood Hibernate’i raamistikuga oma esimese lihtsa andmebaasirakenduse. Kasutad Giti koodi versioonimiseks, JUnitit testimiseks ja vajaduse korral disainimustrit.

  Arendaja tööriistad

  Õpid töötama meeskonnana ühe projekti kallal ja lahendama probleeme, mis tekivad siis, kui paljud inimesed samu faile muudavad. Näitame sulle ka seda, kuidas näeb välja koodiga töötamise õige voog. Veelgi enam, saad teada programmeerimise meeskondade töö korraldamise kohta ja tutvuda planeerimise eelistega.

  Front-end

  Veebilehtede loomiseks kasutatakse front-end’i tehnoloogiaid. Veebibrauserid tõlgendavad nende tööriistadega kirjutatud koodi ja kuvavad funktsionaalseid lehekülgi. HTML vastutab veebilehe sisu, CSS selle kujunduse ja JavaScript selle töötamise eest. Pärast nende tehnoloogiate omandamist saad keskenduda kaasaegsete veebilahenduste põhitõdedele.

  Back-end

  Arendajad saavad ära kasutada paljusid tööriistu, mis aitavad keerulisi rakendusi kiiremini üles ehitada. Üks enimkasutatav on Spring’i raamistik. See võimaldab kasutada lahendusi, mis aitavad säilitada andmeid, kaitsta rakendusi, arendada rakendusi või internetiteenuseid ja palju muud.

  Lõpp-projekt

  Nüüd on aeg kasutada kõiki kursuse jooksul omandatud teadmisi praktilises projektis. Sulle antakse ülesandeks kavandada ja rakendada keerukam veebirakendus. Võid töötada üksi või meeskonnas. Veebirakenduse loomiseks kasutate Spring’i- või Hibernate’i raamistikku ning veebilehtede loomiseks HTML-i, CSS-i ja JavaScripti. Lõpuks esitad töötava rakenduse ja arutlete selle üle, mida sul õnnestus teha ning millised on ideed rakenduse edasiseks arendamiseks. Loengutes jätame aega ka koodi ülevaatamiseks.

  Õpiväljundite hindamine ja lõpetamise tingimused

  Õppekava “Java” lõpetamise tingimuseks on loengutes vähemalt 80% ulatuses osalemine ja kõikide testide vähemalt 80% õigete vastustega sooritamine. Sellisel juhul väljastatakse osalejale tunnistus kursuse läbimise kohta. Õppijad, kes osalesid vähemalt 60% ulatuses, kuid ei sooritanud testi ega koostanud praktilist projekti, saavad tõendi.

  Java keel

  Õpi selle keele põhieeldusi ja nendega seotud mõisteid. Samuti konfigureerid keskkonna ja kirjutad oma esimese programmi: „Tere, maailm!“. Õpilased õpivad ka muutujate ja meetodite loomist, tehtemärkide, tingimuslausete, silmuste ja maatriksite kasutamist ning lõpuks jõuavad objektiivsuse ja sisseehitatud teekide kasutamise põhitõdedeni. Pärast põhitõdede omandamist on aeg uurida objektorienteeritud programmeerimist, saada teavet veatöötluse mehhanismi, sisseehitatud andmekonteinerite ja üldisema koodikirjutamise kohta. Selle mooduli lõpus ootavad teid hargtöötlus ja funktsionaalse programmeerimise elemendid.

  Tarkvaratehnika

  Testimine on tarkvaraarenduses hädavajalik. Testimine aitab sul veenduda, et sinu kirjutatud kood töötab õigesti. TDD on koodiloomise meetod, kus esmalt kirjutad testid ja seejärel koodi, mis eeldatavasti vastab testides kirjeldatud käitumisele. Pea meeles, et programmeerimisel võib sul tekkida probleem, millega keegi teine on varasemalt juba kokku puutunud.

  Kursuse käigus õpid disainimustreid – praktikas tõestatud universaalsed lahendused, et lahendada sageli esinevad ja korduvad probleemid. Tutvud enimkasutatavate disainimustritega, saad teada, millistel juhtudel neid kasutada ja kuidas rakendada.

  Töötamine andmetega

  Rakendused kasutavad andmeid väga sageli. See moodul tutvustab sulle andmete sisestamise, muutmise ja otsimise mehhanisme. Õpid kasutama andmebaasidega töötamiseks vajalikku SQL-i andmekäitluskeelt. Kui sul on olemas andmebaas ja rakendus, tuleb need kaks omavahel siduda. Selleks õpetame sulle Hibernate’i raamistiku kasutamist.

  Selles etapis saad kirjutada rakenduse, mis täidab põhilisi andmetega seotud toiminguid: loomine, otsimine, muutmine ja kustutamine.

  Praktiline projekt

  Selles moodulis lood Hibernate’i raamistikuga oma esimese lihtsa andmebaasirakenduse. Kasutad Giti koodi versioonimiseks, JUnitit testimiseks ja vajaduse korral disainimustrit.

  Arendaja tööriistad

  Õpid töötama meeskonnana ühe projekti kallal ja lahendama probleeme, mis tekivad siis, kui paljud inimesed samu faile muudavad. Näitame sulle ka seda, kuidas näeb välja koodiga töötamise õige voog. Veelgi enam, saad teada programmeerimise meeskondade töö korraldamise kohta ja tutvuda planeerimise eelistega.

  Front-end

  Veebilehtede loomiseks kasutatakse front-end’i tehnoloogiaid. Veebibrauserid tõlgendavad nende tööriistadega kirjutatud koodi ja kuvavad funktsionaalseid lehekülgi. HTML vastutab veebilehe sisu, CSS selle kujunduse ja JavaScript selle töötamise eest. Pärast nende tehnoloogiate omandamist saad keskenduda kaasaegsete veebilahenduste põhitõdedele.

  Back-end

  Arendajad saavad ära kasutada paljusid tööriistu, mis aitavad keerulisi rakendusi kiiremini üles ehitada. Üks enimkasutatav on Spring’i raamistik. See võimaldab kasutada lahendusi, mis aitavad säilitada andmeid, kaitsta rakendusi, arendada rakendusi või internetiteenuseid ja palju muud.

  Lõpp-projekt

  Nüüd on aeg kasutada kõiki kursuse jooksul omandatud teadmisi praktilises projektis. Sulle antakse ülesandeks kavandada ja rakendada keerukam veebirakendus. Võid töötada üksi või meeskonnas. Veebirakenduse loomiseks kasutate Spring’i- või Hibernate’i raamistikku ning veebilehtede loomiseks HTML-i, CSS-i ja JavaScripti. Lõpuks esitad töötava rakenduse ja arutlete selle üle, mida sul õnnestus teha ning millised on ideed rakenduse edasiseks arendamiseks. Loengutes jätame aega ka koodi ülevaatamiseks.

  Õpiväljundite hindamine ja lõpetamise tingimused

  Õppekava “Java” lõpetamise tingimuseks on loengutes vähemalt 80% ulatuses osalemine ja kõikide testide vähemalt 80% õigete vastustega sooritamine. Sellisel juhul väljastatakse osalejale tunnistus kursuse läbimise kohta. Õppijad, kes osalesid vähemalt 60% ulatuses, kuid ei sooritanud testi ega koostanud praktilist projekti, saavad tõendi.

  Kuidas kursus välja näeb

  Kursusele tulles ei pea olema eelnevalt mingeid teadmisi või eelnevat kogemust IT valdkonnas. Alustame põhitõdedest ja õpetame teile kõik nullist alates. Hoolitseme selle eest, et meie kaugkursused keskenduksid kõige olulisemale: reaalajas toimuvatele tundidele ja õppesessioonidele koos meie professionaalsete juhendajatega.

  Teooria võrdub praktikaga

  Meie eesmärgiks on, see, et läbitav kursus valmistaks teid parimal võimalikul viisil ette selleks, mis reaalselt teid uuel töökohal ees ootab. Praktilised projektid aitavad kaasa sinu edusammudele. See hea võimalus lihvida oma oskusi ning täiendada oma portfelli!

  Üksikasjad

  Meil kõigil on  igapäevased kohustused – töö, pere või kool. Oleme sellega arvestanud ning meie kursused toimuvad: nädala sees õhtuti või nädalavahetustel. Kursused on 414 AK-tundi

  EKKA

  Akademia SDA OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

  Meiepoolne igakülgne toetus:

  Karjäärinõustamine

  kandidaatide hulgast silma paistmine on edu alus. Seetõttu valmistab meie kvalifitseeritud karjäärinõustaja teid selleks täielikult ette. Saad teada, kuidas tõhusalt IT-valdkonnas tööd otsida ning kuidas tööintervjuul endast unustamatu mulje jätta.

  Tööintervjuu harjutamine

  Aitame teid tööintervjuuks ette valmistada. Meie juhendaja abiga õpid, kuidas tööintervjuul olles rääkida ja käituda stressivabalt. Juba mõne harjutuskatse järel tunned end rahulikult ja su enesekindlus tõuseb.

  Tööstusega seotud materjalid

  Saad meilt kohandatud töövihiku, mis sisaldab kogu teavet IT-maailma kohta. Hoiame ühendust ja jagame sinuga sisu, mis on spetsiaalselt meie õpilastele ja lõpetajatele loodud.

  Tõhusa CV koostamine

  CV on sinu esimene visiitkaart. Meie karjäärikonsultant aitab koostada tõhusa ja selge CV, mis jätab teie tulevasele tööandjale parima mulje. Samuti juhendame teid LinkedIn-profiili loomise protsessis ja näitame, millised lisategevused aitavad teil saada oma esimese IT-töökoha.

  Akademia SDA OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

  Akademia SDA OÜ on aastal 2023 positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas andmebaaside ja võrgu disain ja haldus ning asutusele on omistatud selles õppekavarühmas kvaliteedimärgi.

  Viide HAKA veebilehele

  Meie lõpetajate tagasiside

  “Võin öelda, et juhendajad toetasid meid väga. Iga kord, kui tuli mõni tääpakkumine juuniorile, anti sellest meile teada.”

  Bianca Todoran Data Analyst, The Smart Cube

  “Otsisin võimalusi karjääri muutmiseks ja valisin SDA kursuse. Alustasin IT-alaste teadmistega nullist ning SDA treenerite abiga, nende juhendamisel ja julgustamisel läbisin kursuse edukalt. Omandasin ISTQB sertifikaadi ja asusin tööle tarkvara testijana.”

  Marijaana Siimson Software Tester

  “Kursuse ainekava on väga põhjalik. See on hea koht õppimise alustamiseks. Kursus aitas mul luua äärmiselt hea teadmistebaasi.”

  Adina Dumitrescu Software Developer, Kalypso

  „Kui ma peaksin valima suurima väärtuse, mille kursuselt sain, siis oleks see, et IT-tööstuses käivad inimväärtus ja tehniline väärtus käsikäes. Ja SDA on suutnud end mõlemas ületada.”

  Levente Szilveszter Software Developer, Uniqa Raiffeisen Software Service

  “Kokkuvõttes soovitan kindlasti proovida SDA kursust, kui plaanite programmeerimismaailma siseneda.”

  Pavel Pšečuk Breakwater Technology tehnilise toe insener

  Suvekampaania soodustusega kuni -30% kestab kuni 19.07.2024

  Teadmised

  2399 EUR 1799 EUR

  Saa tugev alus karjääri alustamiseks. See pakett sisaldab kursuse töövihikut, reaalajas toimuvaid õppesessioone ja videokoolitust.

  • Yes Töövihik – sissejuhatus Javasse
  • Yes Kursus
  • Yes Live töötuba koos koolitajaga
  • Yes Live kodeerimine koos koolitajaga
  • Yes Soovitatav individuaalne töötoa seanss
  • Yes Töötoa kokkuvõte koos koolitajaga
  • Yes Videosessioonid – avardame sinu kompetentse
  • Yes Testid
  • Yes Portfoolio
  • Yes Kursuse läbimise tunnistus
  • Yes SDA Certificate
  • No IT karjääri pakett – sisene edukalt IT-sektorisse
  • No Näost-näkku kohtumised karjäärinõustajaga
  • No HR kursus – praktika õpikoda
  • No IT-intervjuu
  • No Koostöö mentoriga
  • No Individuaalsed konsultatsioonid treeneriga
  • No Scrum töötuba
  • No Juurdepääs SDA raamatukogule

  Karjäär IT-PRO

  3999 EUR 2799 EUR

  Lisaks IT-teadmiste ja IT-karjääri pakettide standardsetele elementidele sisaldab Töögarantii pakett palju enamat, mis aitab sul pärast kursuse läbimist võimalikult kiiresti IT-valdkonda siseneda!

  • Yes Töövihik – sissejuhatus Javasse
  • Yes Kursus
  • Yes Live töötuba koos koolitajaga
  • Yes Live kodeerimine koos koolitajaga
  • Yes Soovitatav individuaalne töötoa seanss
  • Yes Töötoa kokkuvõte koos koolitajaga
  • Yes Videosessioonid – avardame sinu kompetentse
  • Yes Testid
  • Yes Portfoolio
  • Yes Kursuse läbimise tunnistus
  • Yes SDA Certificate
  • Yes IT karjääri pakett – sisene edukalt IT-sektorisse
  • Yes Näost-näkku kohtumised karjäärinõustajaga
  • Yes HR kursus – praktika õpikoda
  • Yes IT-intervjuu
  • Yes Koostöö mentoriga
  • Yes Individuaalsed konsultatsioonid treeneriga
  • Yes Scrum töötuba
  • Yes Juurdepääs SDA raamatukogule
  Töövihik – sissejuhatus Javasse Kursus Live töötuba koos koolitajaga Live kodeerimine koos koolitajaga Soovitatav individuaalne töötoa seanss Töötoa kokkuvõte koos koolitajaga Videosessioonid – avardame sinu kompetentse Testid Portfoolio Kursuse läbimise tunnistus SDA Certificate IT karjääri pakett – sisene edukalt IT-sektorisse Näost-näkku kohtumised karjäärinõustajaga HR kursus – praktika õpikoda IT-intervjuu Koostöö mentoriga Individuaalsed konsultatsioonid treeneriga Scrum töötuba Juurdepääs SDA raamatukogule

  Maksevõimalused

  Õppemaks peab olema tasutud õppetöö alguskuupäevaks. Kui maksmine toimub osamaksetega, siis toimuv maksmine vastavalt kokkulepitud graafikule. Töötukassa koolituskaardi omanike eest tasub Töötukassa. Õppemaksu tagastamised ja kord loobumise korral lepitakse kokku koolituslepingus.

  Lisainfot küsi meie kliendinõustajalt!

  Kogumaksumus: alates 57€/ kuus

  INBANK JÄRELMAKS

  Inbanki järelmaks võimaldab sul muuta suur ühekordne väljaminek igakuiseks
  väikeseks kuluks ning tasuda toodete ja teenuste eest osade kaupa. Võta
  maksmiseks rohkem aega ning jaga ostusumma kuni 6 aasta peale. Esimene makse
  alles kuu aja pärast.

  Inbanki järelmaksu eelised:
  ● Paindlik lahendus suuremateks väljaminekuteks
  ● Sina valid järelmaksu summa suuruse
  ● Sina valid järelmaksu perioodi
  ● Sina valid maksekuupäeva
  ● Vastus taotlusele minutiga

  Osamaksete skeem – Inbank

  Inbanki järelmaksu tingimused:
  ● Summa 100 – 10 000 €
  ● Periood 3 – 72 kuud
  ● Sissemakse 0 €
  ● Lepingutasu 19.99 €
  ● Haldustasu 0.99 € kuus
  ● Intress 9.99% ostusummalt

  Järelmaksu taotlemine on lihtne!

  Inbanki järelmaksu krediidi kulukuse määr on 29,31% aastas järgmistel näidistingimustel: järelmaksu summa 800 €, lepinguperiood kuudes 9, intressimäär 9,99% ostusummalt, sissemakse 0 €, haldustasu 0.99 €, lepingutasu 19.99 € igakuine osamakse 98.85 €, krediidi kogukulu 889.70 €. Teenuse pakkujaks on AS Inbank Finance. Enne lepingu sõlmimist soovitame sul tutvuda finantsteenuse tingimustega ja vajadusel konsulteerida spetsialistiga.