Privaatsuspoliitika

§1

Aadressil sdacademy.pl paikneva veebiteenuse (edaspidi Teenus) vahendusel kogutavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Software Development Academy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, registreeritud asukohaga Gdynia (81-451), Aleja Zwycięstwa 96/98, KMKR number: 5842741225 REGISTRIKOOD: 361328749 (edaspidi Administraator).

§2

Kasutaja isikuandmeid kaitstakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ.

Administraator rakendab turvameetmeid andmete kaitsmiseks kadumise, väärkasutamise või volitamata muutmise eest.

Administraatorilt võidakse nõuda taotlusest tulenevas ulatuses volitatud asutustele seaduslike taotluste alusel teabe esitamist.

§3

Administraator kogub käesoleva Teenuse kasutamise kohta teavet, tehnoloogilisi andmeid, nagu Teenusega ühenduse loomise kuupäev ja IP-aadress, süsteemilogidesse salvestades. Seda teavet kasutatakse ainult halduslikel ja statistilistel eesmärkidel ning see ei võimalda üksikut Kasutajat tuvastada. Automaatselt kogutavaid andmeid võidakse kasutada:

– Kasutajate Teenuses käitumise analüüsimiseks;

– Kasutajate kohta demograafiliste andmete kogumiseks;

– Teenuse sisu personaliseerimiseks.

Kasutajate isikuandmeid kogutakse järgnevatel juhtudel:

– Elektroonilise posti vahendusel Kasutaja ja Administraatori vaheliseks ühenduseks või

– Kasutaja registreerimiseks Teenuses.

Pärast Kasutaja eelnevat nõusolekut võib Administraator kasutaja isikuandmeid töödelda esitatud e-posti aadressile, 18. juuli 2002. aasta seaduse teenuste osutamise kohta elektrooniliste vahendite abil tähenduses, äriteabe saatmiseks ja ka teenuse osutamise eesmärgil.

Kasutaja poolt Administraatorile usaldatavaid Isikuandmeid töödeldakse:

– Administraatori poolt osutatavate teenuste Kasutaja vajadustele paremaks kohandamiseks;

– Kasutajale võimalike kursuste, töö, stažeerimise, praktika või muude koostööpakkumiste ettevalmistamiseks;

– teaduse edusammudest teavitamiseks;

– Kasutaja poolt esitatud kaebuste või pretensioonide läbivaatamiseks;

– Administraatori pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks Teenuse kasutamist puudutava statistika loomiseks;

– turundusliku ja ärilise teabe saatmiseks (pärast eelnevat nõusolekut);

– kolmandate isikute heaks turundamiseks (pärast eelnevat nõusolekut).

Teenuse kasutamine ja oma andmete Administraatorile avaldamine on täiesti vabatahtlik. Isikuandmete esitamata jätmine Kasutaja poolt, kui ta soovib mõnda teenust kasutada, võib põhjustada nende osutamise suutmatuse. Administraator küsib teenuse osutamiseks või Teenuse kasutajale vastamiseks alati kasutaja isikuandmete minimaalset ulatust.

Isikuandmeid säilitatakse ajani kuni kasutaja §3 punktis 3 nimetatud eesmärkidel andmete töötlemiseks antud nõusolekust taganeb.

§4

Andmeid eraldavatel isikutel on õigus juurdepääsule oma andmetele ja nende muutmisele, kõrvaldamisele, töötlemise piiramisele, õigus andmete ülekandmisele, õigus vaide sisseandmisele, enne tagasiastumist nõusoleku põhjal teostatud töötlemise õigusele vastavusele mõju avaldamata nõusolekust vabaltvalitud hetkel taganemisele.

Ülaltoodud õiguste kasutamiseks tuleb vastava päringuga sõnum saata e-posti aadressile [email protected] või kasutada Teenuses avaldatud tööriistu, mis võimaldavad Administraatori ja Andmekaitse inspektoriga ühendust võtta.

§5

Käesolev privaatsuspoliitika puudutab ainult Teenust.

Teenus võib sisaldada linke teistele veebilehekülgedele. Administraator soovitab muule leheküljele minemisel tutvuda seal kehtiva privaatsuspoliitikaga.

Pretensioonide esinemise korral võib Kasutaja suunata need e-posti aadressile [email protected].

valige keel

close modal
See veebisait kasutab küpsiseid.

Seda veebisaiti külastades nõustute küpsiste kasutamisega. Lisateave.

Jah, olen nõus